KVKK Danışmanlığı

KVKK Sertifikalı Avukatlarımız ve Profesyonel Veri Analistlerimizle birlikte hem İdari(hukuki) hem de Tenik Tedbirerin danışmanlığını bir arada sunmaktayız.

KVKK Danışmanlık hizmetimiz kapsamında aşağıdaki hizmetleri sağlamaktayız.

  • İdari Tedbirler kapsamında; Farkındalık eğitimi, GAP(Boşluk) Analizi, Evrak düzenlemesi ve  Veri Envanteri
  • Teknik Tedbirler kapsamında; Sunucu Etklieşimi, Teknik Tedbir Karnesi ve Teknik Tedbir Raporu

KVKK Nedir?

07.10.2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) Kapsamında tüm tüzel kişilerin bünyesinde barındırdığı müşteri, iş ortağı ya da kendi çalışanlarına ait kişisel verilerin; saklanması işlenmesi veya üçüncü şahıslara veri aktarılmasının düzenlenmesidir.

Şirketler, Kimlik bilgilerinden banka hesap bilgilerine, ev adreslerinden e-posta bilgilerine, telefon numarasından ayakkabı numarasına kadar daha bir çok kişisel veriyi yazılı ya da dijital ortamda bilinçli veya biliçsiz bir şekilde bünyesinde tutuyor ya da bu verileri üçüncü bir şahıs ile paylaşıyor. Kanun kişilerin temel hak ve özgürlüklülerinin korunması ve bu verileri işleyen kurumların yükümlülükleri düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur.

KVKK ile Neler Değişecek?

Kişisel Verileri Korunma Kurumu şirketleri denetleyecek. Kanuna aykırı bir durum tespit etmesi durumunda kuruma 50.000TL ile 1.500.00TL arası idari para veya hapis cezaları verilecek.

Kişisel veri barındıran veya işleyen şirketler, kendi veri güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Bu güvenlik önlemleri ışığında İdari ve Teknik Tedbirlerin eksiksiz tamamlanması gerekmektedir.

Şirket ile ilişkili Her hangi bir şahıs, kendi verilerin kullanımı ile ilgili bilgi talep etmesi durumunda, ilgili şirket bu şahısa en geç 15 gün içerisinde vermelidir.

VESBİS Nedir?

Veri Sorumluları Sicili(VERBİS), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir.

Kimler VERBİS’e tabiidir? Ne zamana kadar VERBİS’e kayıt yapmak gerekmektedir?

En az 50 çalışan veya 25 milyon TL yıllık bilanço sahip kurumların 30 EYLÜL 2020 tarihine kadar VERBİS’e veri envanterlerini girmeleri gerekmektedir.

İşletmenizin ne gibi kişisel verileri koruması gerekiyor?
  • Çalışanların Kişisel bilgileri (Kimlik Bilgileri, Adres, Telefon numarası…)
  • Müşterilerin/Hastaların/Konaklayanların/Ziyaretçilerin kişisel bilgileri(Pazarlama Veri Tabanları, Sağlık kayıtları, iletişim Bilgileri)
  • İş Ortaklarının ya da Hizmet Sağlayıcıların kamuya açık olmayan Kişisel Verileri.
  • Üçüncü şahıslara aktarılıp, işlenen kişisel bilgiler (Muhasebe bilgileri, Kredi Bilgileri, Doğrudan pazarlama)